Liên Hệ Gia Công - Công Bố Mỹ Phẩm | Mely Cosmetics

Nhà máy sản xuất

Address: Thửa đất số 1082, tờ bản đồ số 4, khu phố Bình Thuận, Phường Bình Nhâm, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Phone: 0379999919

Email: cskh@sanxuatmypham.com

Giờ làm việc

Monday - Friday 9am to 5pm

Saturday - 9am to 2pm

Sunday - Closed